دسته‌ها
معماری

آشپزخانه‌ی الحاقی با چارچوب‌های زرد

آشپزخانه‌ی الحاقی به خانه‌ای متعلق به دو هنرمند.

از استدیو معماری PriceGore خواسته‌ شد که بازسازی و توسعه خانه‌ای را در Dalston، شرق لندن، به‌عهده‌ بگیرد که متعلق به دو هنرمند بود.
آنها خانه را شش سال قبل درحالی‌که متروکه شده‌بود خریداری‌کرده و دو طبقه بالای آن را بازسازی‌ کرده‌بودند و از طبقه همکف به‌عنوان استدیو استفاده‌می‌کردند. اما با تغییر برخی شرایط لازم‌ بود که زیرزمین بدون‌ پنجره را به استدیوی دیگری تبدیل‌کرده و آشپزخانه جدیدی نیز ایجاد‌کنند.
معمارها با اضافه‌کردن یک ورودی شیشه‌ای در جبهه رو‌به‌خیابان، مقدار نورطبیعی در استدیو را افزایش‌دادند و فضایی الحاقی به رنگ‌ زرد را تبدیل به آشپزخانه کردند، هم‌چنین پنجره جدیدی در زیرزمین به‌وجود‌ آوردند و یک ورودی نیز در زیر پله‌های آشپزخانه ایجادکردند.
آنها قسمت جلویی ساختمان را ویترین نامیدند! (به‌دلیل اینکه بخش داخلی ساختمان از خیابان دیده‌می‌شد) که دارای پنجره‌هایی بزرگ و دربی دولنگه بود.
از باغچه پشت ساختمان، بوته‌های بی‌مصرف و اتاقکی مخروبه حذف‌ شد تا فضای لازم برای آشپزخانه ایجادشود، اما برای دو درختی که در آنجا و حیاط جلویی بود باغچه‌هایی‌ کوچک با ‌آجر ساخته‌شد.
برای پوشش کف آشپزخانه از تخته‌های چوب صنوبر قدیمی استفاده‌کردند و کابینت‌ها نیز با مرمت چوب‌های افرای قدیمی مربوط به کف یک سالن ورزشی ساخته‌شد.
برای ایجاد تمایز بین ساختمان آجری قدیمی و سازه جدید این چارچوب را زردرنگ کردند.
 
آشپزخانه‌ی الحاقی با چهارچوب‌های زرد designmatters.ir yellow framed kitchen

آشپزخانه‌ی الحاقی با چهارچوب‌های زرد designmatters.ir yellow framed kitchen

آشپزخانه‌ی الحاقی با چهارچوب‌های زرد designmatters.ir yellow framed kitchen

آشپزخانه‌ی الحاقی با چهارچوب‌های زرد designmatters.ir yellow framed kitchen

آشپزخانه‌ی الحاقی با چهارچوب‌های زرد designmatters.ir yellow framed kitchen

آشپزخانه‌ی الحاقی با چهارچوب‌های زرد designmatters.ir yellow framed kitchen

آشپزخانه‌ی الحاقی با چهارچوب‌های زرد designmatters.ir yellow framed kitchen
منبع: dezeen