طراحی مجله در رابطه با آشپزی و طراحی
The Doc نام مجله‌ایست که هر شش ماه یکبار توسط دانشکده طراحی دانشگاه مونیخ منتشر می‌شود.
تا کنون نه شماره با همکاری گروهی از دانشجویان و یکی از استادان ارشد منتشر شده‌است.
این شماره درگیر مسایل پروسه آشپزی و باید و نبایدهای آن در موازات مبحث طراحی می‌شود.

منبع: designmadeingermany.de

 Cooking is like designing

 Cooking is like designing

 Cooking is like designing

 Cooking is like designing

 Cooking is like designing

 Cooking is like designing

 Cooking is like designing

 Cooking is like designing

 Cooking is like designing

 Cooking is like designing

 Cooking is like designing

 Cooking is like designing

 Cooking is like designing

 Cooking is like designing