این روزها به نظر می‌رسد طیف‌های گوناگون تمام رنگ‌ها نام‌گذاری شده‌اند، این موضوع می‌تواند ذهن ما را محدود کند.

یک طراح جوان به نام Ima Moteki مجموعه‌ای از رنگ‌های بدون اسم برای کودکان طراحی کرده تا آن‌ها به شیوه‌ی جدیدی رنگ‌ها را بیاموزند.
بر روی هر یک از تیوپ‌ها به جای اسم، دایره‌هایی با اندازه‌های متفاوت قرار دارد که رنگ درون آن را نشان می‌دهد؛ با این روش کودکان یاد می‌گیرند هر رنگ از ترکیب کدام رنگ‌های اصلی با هم تشکیل می‌شود و مقدار مختلف رنگ‌ها چه تأثیری در نتیجه‌ی نهایی دارد.
 
designmatters.ir-Nameless-Paint-Set-1

designmatters.ir-Nameless-Paint-Set-2

designmatters.ir-Nameless-Paint-Set-3

designmatters.ir-Nameless-Paint-Set-4