طراحی‌داخلی و نوسازیِ آپارتمانی در والنسیا، اسپانیا designmatters.ir apartment valencia spain architecture

طراحی‌ داخلی و نوسازی آپارتمانی در والنسیا، اسپانیا از استدیو onside

استدیوی اسپانیایی onside طراحی‌ داخلی و نوسازی آپارتمان GM در والنسیا، اسپانیا را انجام داده‌است که متعلق به یک خانواده پنج نفره است.
در این پروژه می‌بایست مشکل کمبود فضا جهت ذخیره‌سازی (انبار) و مشکل فضاهای بدون‌تهویه و کم‌نور قبلی اصلاح می‌شد.
نتیجه یک آپارتمان جدید، پرنور و جادار شد که با رنگ گرم چوب و رنگ سفید خالص آراسته شده‌بود.
درراهرو فضایی مناسب برای قراردادن یک نیمکت بزرگ جهت مطالعه به‌وجود آمد و درکنارش هم قفسه‌های فراوانی تعبیه شد.
در سمت دیگر راهرو نیز اتاق‌کاری طراحی‌شد که با قراردادن یک در، حریم خصوصی برایش به‌وجود آمد.
آشپزخانه کاملا مینیمال و با کابینت‌ها و پیشخوان‌هایی سفید و ساده طراحی‌شد؛ به‌جز یک دیوار که از کف تا سقف با کابینت‌های چوبی پوشیده‌شد و فرهای توکار دراین قسمت قرارگرفت.
به‌وسیله روشنایی مخفی، بدون ایجاد به‌هم ریختگی در سقف‌ها همه‌جا دارای نور کافی شد.

 
طراحی‌داخلی و نوسازیِ آپارتمانی در والنسیا، اسپانیا designmatters.ir apartment valencia spain architecture

طراحی‌داخلی و نوسازیِ آپارتمانی در والنسیا، اسپانیا designmatters.ir apartment valencia spain architecture

طراحی‌داخلی و نوسازیِ آپارتمانی در والنسیا، اسپانیا designmatters.ir apartment valencia spain architecture

طراحی‌داخلی و نوسازیِ آپارتمانی در والنسیا، اسپانیا designmatters.ir apartment valencia spain architecture

طراحی‌داخلی و نوسازیِ آپارتمانی در والنسیا، اسپانیا designmatters.ir apartment valencia spain architecture

طراحی‌داخلی و نوسازیِ آپارتمانی در والنسیا، اسپانیا designmatters.ir apartment valencia spain architecture

طراحی‌داخلی و نوسازیِ آپارتمانی در والنسیا، اسپانیا designmatters.ir apartment valencia spain architecture

طراحی‌داخلی و نوسازیِ آپارتمانی در والنسیا، اسپانیا designmatters.ir apartment valencia spain architecture

طراحی‌داخلی و نوسازیِ آپارتمانی در والنسیا، اسپانیا designmatters.ir apartment valencia spain architecture

طراحی‌داخلی و نوسازیِ آپارتمانی در والنسیا، اسپانیا designmatters.ir apartment valencia spain architecture

طراحی‌داخلی و نوسازیِ آپارتمانی در والنسیا، اسپانیا designmatters.ir apartment valencia spain architecture
منبع: design-milk