گروه طراحی دانمارکی به نام by Wirth با استفاده از چرم و چوب بلوط و مهارت‌های ساده، تجهیزات کاربردی و سودمند برای خانه می‌سازد.


designmatters.ir-By-Wirth-leather-oak-housewares-1

designmatters.ir-By-Wirth-leather-oak-housewares-2

در این قفسه‌ی دیواری، میخ‌ها و صفحه‌های چوبی و تسمه‌های چرمی در کنار هم مجموعه‌ای استوار و ایمن را تشکیل داده‌اند.

designmatters.ir-By-Wirth-leather-oak-housewares-3

designmatters.ir-By-Wirth-leather-oak-housewares-4

این زیر قابلمه‌ای چوبی می‌تواند به سادگی از نظر سایز دوبرابر شود وقتی که شما ظرفِ داغ بزرگ‌تری دارید.

designmatters.ir-By-Wirth-leather-oak-housewares-5

designmatters.ir-By-Wirth-leather-oak-housewares-6

این نوارهای چرمی ساده به عنوان تسمه‌هایی عمل می‌کنند که ظرف‌های شیشه‌ای، گلدان‌ها و وسایلِ دیگر شما را روی دیوار نگاه می دارد.

designmatters.ir-By-Wirth-leather-oak-housewares-7

designmatters.ir-By-Wirth-leather-oak-housewares-8

این جاکلیدی هم با سادگی تمام از یک نوار چرمی کوتاه یا بلند و یک قطعه‌ی چرمی کوچک ساخته شده تا از کلیدهای شما محافظت کند.


منبع: design-milk