اطاقک کوچک قابل‌حمل عایق صدا designmatters.ir iBooth portable privacy

اطاقک کوچک نوآورانه و عایق صدا

iBooth یک اطاقک کوچک قابل‌حمل است که توسط o4i Design Studio طراحی شده‌است. این وسیله مناسب افرادی است که عادت دارند در سکوت به کارهای خود بپردازند و به‌طور پیوسته سایر افراد را به سکوت دعوت می‌کنند، درحالی‌که آنها می‌خواهند فقط کمی سرزنده باشند!
طراحی عالی و مینیمال آن موجب شاخص شدن آن گشته‌است و هم‌چنین به علت استفاده از پنل‌هایی که عایق صدا هستند، صداهای مزاحم محیط بسیار کاهش یافته و این افراد را از تذکر دائمی به اطرافیان بی‌نیاز کرده است.
 
اطاقک کوچک قابل‌حمل عایق صدا designmatters.ir iBooth portable privacy

اطاقک کوچک قابل‌حمل عایق صدا designmatters.ir iBooth portable privacy

اطاقک کوچک قابل‌حمل عایق صدا designmatters.ir iBooth portable privacy

اطاقک کوچک قابل‌حمل عایق صدا designmatters.ir iBooth portable privacy

اطاقک کوچک قابل‌حمل عایق صدا designmatters.ir iBooth portable privacy

اطاقک کوچک قابل‌حمل عایق صدا designmatters.ir iBooth portable privacy

اطاقک کوچک قابل‌حمل عایق صدا designmatters.ir iBooth portable privacy
منبع: Yanko design