designmatters.ir ANTRUM INSTALLATION اینستالیشن تعاملی مکانی-گرافیکی

اینستالیشن تعاملی مکانی-گرافیکی با نام “آنتر”

این نمایشگاه در مرکز هنرمعاصر مسکو برگزار شده‌است. این اینستالیشن شبیه به یک غار تاریک است که در آن ارگانیسم‌های زنده حرکت می‌کنند، این اشکال با ساختارهای پیچیده هندسی و با الهام از موجودات زنده، موجودات فضایی و سازه‌های معماری طراحی شده‌اند. اشکال نهایی روی سطحی انعطاف‌پذیر منعکس می‌شوند و بیننده‌ها با فشار دادن دیواره با اشکال هندسی ارتباط برقرار می‌کنند.
 


 
designmatters.ir ANTRUM INSTALLATION اینستالیشن تعاملی مکانی-گرافیکی

designmatters.ir ANTRUM INSTALLATION اینستالیشن تعاملی مکانی-گرافیکی

designmatters.ir ANTRUM INSTALLATION اینستالیشن تعاملی مکانی-گرافیکی
منبع: Behance.net