اینفوگرافیک‌ برای ویزاکارد designmatters.ir VISA card infographics

طراحی اینفوگرافیک برای ویزا، از استودیو Seven Design

طراحی این اینفوگرافیک‌ها با محوریت کارت ویزا و دیگر سرویس‌ها، به عنوان سوژه اصلی و همچنین تیم تولید و پشتیبانی قوی، انجام گرفته‌است. این تصاویر به ‌وسیله نرم‌افزار‌های سه‌بعدی طراحی و در آخر به صورت ایزومتریک رندر گرفته شده‌است.
 

اینفوگرافیک‌ برای ویزاکارد designmatters.ir VISA card infographics

اینفوگرافیک‌ برای ویزاکارد designmatters.ir VISA card infographics

اینفوگرافیک‌ برای ویزاکارد designmatters.ir VISA card infographics

اینفوگرافیک‌ برای ویزاکارد designmatters.ir VISA card infographics
منبع: Behance.net