یک زوج بازنشسته برای بازسازی مزرعه‌ و ساختمانی در کالیفرنیا به نام Bal House که مربوط به میانه‌ی قرن بیستم بود، گروه معماری Terry & Terry Architecture را استخدام کرده و از آن‌ها خواستند که علاوه بر نوسازی فضای داخلی، بخش جدید و پرنوری به ساختمان قبلی الحاق کنند.

ساختمان اصلی که دو اتاق خواب و یک سرویس بهداشتی داشت بازسازی شد و بخش الحاقی شامل حجمی معلق شد. این دو در قسمت سازه‌ی اصلی به هم رسیدند و درزی شیشه‌ای در آن بخش قرار گرفت؛ یکی از ساختمان‌ها تبدیل به فضای اصلی زندگی شد و دیگری اتاق خواب.
حجم چوبی تونل مانند برای دسترسی به اتاق خوابِ الحاقی ساخته شد که چشم‌انداز زیبایی از باغ را دارد.
 
designmatters.ir-Bal-House-Terry-Terry-Architecture-1

designmatters.ir-Bal-House-Terry-Terry-Architecture-2

designmatters.ir-Bal-House-Terry-Terry-Architecture-3

صفحه‌ای معلق و بتونی در مجاورت دیواری بتونی از حجم اصلی ساخته شد و فضایی برای قرار دادن چندیدن صندلی ایجاد شد.

designmatters.ir-Bal-House-Terry-Terry-Architecture-4

designmatters.ir-Bal-House-Terry-Terry-Architecture-5

درز منحنی و شیشه‌ای در بین دو حجم دید نزدیک و جالبی از فضای بیرونی ارائه کرد.

designmatters.ir-Bal-House-Terry-Terry-Architecture-6

designmatters.ir-Bal-House-Terry-Terry-Architecture-7

designmatters.ir-Bal-House-Terry-Terry-Architecture-9

designmatters.ir-Bal-House-Terry-Terry-Architecture-8

designmatters.ir-Bal-House-Terry-Terry-Architecture-10

این پنجره‌ی فلزی نمونه‌ای مدرن از پنجره‌های شاه نشین در ساختمان‌های قدیمی‌تر است.

designmatters.ir-Bal-House-Terry-Terry-Architecture-11

designmatters.ir-Bal-House-Terry-Terry-Architecture-12