آلان پیترز، طراح ساکن مینه‌پولیس به عنوان مدیر داخلی استودیو تارگت فعالیت می‌کند.

او که در مرحله‌ی اول باز طراحی برندینگ تارگت، لوگویی ساده و شناخته‌شده خلق کرد، در ادامه‌، طراحی تبلیغات محیطی را به دست گرفته است. این‌ها نمونه‌هایی از این پروژه هستند که در آن‌ عکاسی و برندینگ مینیمالیستی به زیبایی با هم ترکیب شده‌اند.

 
designmatters.ir-2015-target-branding-allan-peters_7

designmatters.ir-2015-target-branding-allan-peters_10

designmatters.ir-2015-target-branding-allan-peters_2

designmatters.ir-2015-target-branding-allan-peters_4

designmatters.ir-2015-target-branding-allan-peters_1

designmatters.ir-2015-target-branding-allan-peters_5

designmatters.ir-2015-target-branding-allan-peters_3

designmatters.ir-2015-target-branding-allan-peters_8

designmatters.ir-2015-target-branding-allan-peters_6

designmatters.ir-2015-target-branding-allan-peters_9