دسته‌ها
برندینگ طراحی داخلی

بازطراحی برندینگ و فضای‌ داخلی یک مدرسه زبان

به‌مناسبت ۱۵امین سال تاسیس مدرسه زبان Acadèmia Altimira، صاحبان این مدرسه Laura و Mónica که دوخواهر هستند، با شرکت مشاور Masquespacio تماس‌گرفته و ایده بازطراحی برندینگ و فضای‌ داخلی مدرسه‌شان را مطرح‌کردند.

این بازطراحی برندینگ -که پیشتر از نحوه شکل گرفتن شخصیت یک فرد در طول مدت آموزش الهام گرفته‌شده‌بود- اینک بر اساس اهمیت ویژه دادن به تعریف کلاس‌ها و آماده‌نمودن دانش‌آموزان برای امتحانات کالج و دانشگاه صورت گرفته است.
باتوجه‌ به متفاوت بودن گروه‌های سنی دانش‌آموزان، اولین قدم آنها، تمرکز برروی مخاطبان مختلف و ایجاد تصاویری بود که برای همه جذاب باشد: کودکان، نوجوانان و جوانان
که این هدف به‌وسیله طرح‌هایی شاد و ساده و استفاده‌ از متریال‌ها و رنگ‌های زنده، محقق‌شد.
 

بازطراحی برندینگ و فضای‌داخلی یک مدرسه زبان در بارسونا designmatters.ir contemporary school

 

تغییرات محیط‌ داخلی با ساختن دیوارهایی از تخته‌چندلا، با سه چهارم ارتفاع شروع‌شد؛ به‌این‌منظور که بتوان حداکثر استفاده از نور‌طبیعی‌ای که وارد فضا می‌شود را، برد و درکنار‌آن راه‌حل‌هایی برای آکوستیک کردن کلاس‌ها ارائه‌شد.
درهای کلاس‌ها از نوارهایی چوبی به‌شکل کشویی ساخته‌شد که اجازه‌ می‌داد نور درون راهروها، درهنگام بسته‌بودن‌ درها
نیز به‌داخل بیاید.
هم‌چنین فضایی باعنوان “رودررو” (Face to Face) در بخشی از مدرسه درکنار سایر فضاهای آموزشی قرار داده‌شد که مخصوص کلاس‌های خصوصی است و کلیت چارچوب‌های زیبایی مدرسه را -که از ورودی تا آخرین کلاس تعریف‌شده- حفظ می‌کند.

 

بازطراحی برندینگ و فضای‌داخلی یک مدرسه زبان در بارسونا designmatters.ir contemporary school

بازطراحی برندینگ و فضای‌داخلی یک مدرسه زبان در بارسونا designmatters.ir contemporary school

بازطراحی برندینگ و فضای‌داخلی یک مدرسه زبان در بارسونا designmatters.ir contemporary school

بازطراحی برندینگ و فضای‌داخلی یک مدرسه زبان در بارسونا designmatters.ir contemporary school

بازطراحی برندینگ و فضای‌داخلی یک مدرسه زبان در بارسونا designmatters.ir contemporary school

بازطراحی برندینگ و فضای‌داخلی یک مدرسه زبان در بارسونا designmatters.ir contemporary school

بازطراحی برندینگ و فضای‌داخلی یک مدرسه زبان در بارسونا designmatters.ir contemporary school

بازطراحی برندینگ و فضای‌داخلی یک مدرسه زبان در بارسونا designmatters.ir contemporary school

بازطراحی برندینگ و فضای‌داخلی یک مدرسه زبان در بارسونا designmatters.ir contemporary school
منبع: Contemporist