designmatters.ir Gil Vicente 2013 Handout بروشور فستیوال تئاترهای معاصر

طراحی و لی‌​اوت بروشور برنامه‌​های فستیوال تئاترهای معاصر در پرتقال

گرافیست پرتقالی Oscar Maia، با سفارش جالبی از این فستیوال روبه‌رو شد، طراحی بروشور برنامه‌های فستیوال.
او با ایده‌ای خلاقانه جلو آمد؛ طراحی به شکل یک روزنامه.
چیدمان صفحه بر اساس یک گرید ساده انجام شد و رنگ‌های انتخابی به سه رنگ قرمز، سایان و سیاه محدود شد و با استفاده از افکت‌های بر‌هم‌نهی، تایپوگرافی‌ با اندازه‌های مختلف و تصاویر تک‌رنگ، جلوه خاصی به این طراحی‌ها داد.
این طراحی‌های زیبا را در زیر ببینید.

 
designmatters.ir Gil Vicente 2013 Handout بروشور فستیوال تئاترهای معاصر

designmatters.ir Gil Vicente 2013 Handout بروشور فستیوال تئاترهای معاصر

designmatters.ir Gil Vicente 2013 Handout بروشور فستیوال تئاترهای معاصر

designmatters.ir Gil Vicente 2013 Handout بروشور فستیوال تئاترهای معاصر

designmatters.ir Gil Vicente 2013 Handout بروشور فستیوال تئاترهای معاصر

designmatters.ir Gil Vicente 2013 Handout بروشور فستیوال تئاترهای معاصر

designmatters.ir Gil Vicente 2013 Handout بروشور فستیوال تئاترهای معاصر

designmatters.ir Gil Vicente 2013 Handout بروشور فستیوال تئاترهای معاصر

designmatters.ir Gil Vicente 2013 Handout بروشور فستیوال تئاترهای معاصر

designmatters.ir Gil Vicente 2013 Handout بروشور فستیوال تئاترهای معاصر

designmatters.ir Gil Vicente 2013 Handout بروشور فستیوال تئاترهای معاصر

designmatters.ir Gil Vicente 2013 Handout بروشور فستیوال تئاترهای معاصر

designmatters.ir Gil Vicente 2013 Handout بروشور فستیوال تئاترهای معاصر

designmatters.ir Gil Vicente 2013 Handout بروشور فستیوال تئاترهای معاصر
منبع: Behance.net