پس از مجموعه پوسترهای Star Wars Spaceships و Game of Thrones،طراح گرافیک Dean Smith سری جدیدی از تصویرسازی‌ها به همان سبک و سیاق خلق کرده است.
این مجموعه شامل پوسترهایی از شهرهای لندن، آمستردام، منچستر، نیویورک، سیدنی و پاریس می‌باشد.

منبع: WATC
 

لندن

designmatters.ir-London

آمستردام

designmatters.ir-AMS

منچستر

designmatters.ir-Manchester

نیویورک

designmatters.ir-NYC

سیدنی

designmatters.ir-Sydney

پاریس

designmatters.ir-Paris