designmatters.ir Eiko Ojala Editorial Illustrations تصویرسازی‌های سرمقاله‌ از "اِیکو اوجالا"

کالکشنی از تصویرسازی‌های “اِیکو اوجالا” که برای سرمقاله‌های نشریاتی همچون نیویورک تایمز، گاردین و کرایسیس ریسپانس طراحی کرده است.
او تصویرساز و طراح گرافیک شناخته شده استونیاست که تصاویری دیجیتال اما اغلب با دست طراحی می‌کند و با تجربه‌هایی از اشکال مختلف و همچنین شبیه‌سازی سایه و روشن، سعی در ساخت تصاویری با حالات برش‌های کاغذ دارد.

در زیر می‌توانید تعدادی از این تصویرسازی‌ها را مشاهده کنید.

 
designmatters.ir Eiko Ojala Editorial Illustrations تصویرسازی‌های سرمقاله‌ از "اِیکو اوجالا"

designmatters.ir Eiko Ojala Editorial Illustrations تصویرسازی‌های سرمقاله‌ از "اِیکو اوجالا"

designmatters.ir Eiko Ojala Editorial Illustrations تصویرسازی‌های سرمقاله‌ از "اِیکو اوجالا"

designmatters.ir Eiko Ojala Editorial Illustrations تصویرسازی‌های سرمقاله‌ از "اِیکو اوجالا"

designmatters.ir Eiko Ojala Editorial Illustrations تصویرسازی‌های سرمقاله‌ از "اِیکو اوجالا"

designmatters.ir Eiko Ojala Editorial Illustrations تصویرسازی‌های سرمقاله‌ از "اِیکو اوجالا"

designmatters.ir Eiko Ojala Editorial Illustrations تصویرسازی‌های سرمقاله‌ از "اِیکو اوجالا"

designmatters.ir Eiko Ojala Editorial Illustrations تصویرسازی‌های سرمقاله‌ از "اِیکو اوجالا"
منبع: We and the color