تصویرساز و طراح گرافیک مقدونیه‌ای در پروژه‌ای تصاویری با الهام از فیلم جدید جنگ ستارگان طراحی کرده است.

او طراحی‌ها و تصویر‌سازی‌های خود را در نسخه‌های محدود و با چاپ نفیس به فروش می‌رساند.
با توجه به فروش خوب جنگ ستارگان، این‌طور به نظر می‌رسد که هنرمندانی که این مجموعه فیلم را برای پروژه‌های خود سوژه قرار می‌دهند به موفقیت نسبی، حتی کوتاه دست بیابند.
markomanev.com
 
پوستر جنگ ستارگان نیرو برمیخیزد

پوستر جنگ ستارگان نیرو برمیخیزد

پوستر جنگ ستارگان نیرو برمیخیزد

پوستر جنگ ستارگان نیرو برمیخیزد

پوستر جنگ ستارگان نیرو برمیخیزد

پوستر جنگ ستارگان نیرو برمیخیزد