یک تصویرساز لهستانی به نام Maria Giemza که در برلین زندگی می‌کند این مجموعه را برای برانگیختن هشیاری ما نسبت به معماریِ ساختمان‌های فراموش شده که هنوز در زندگی ما حضور دارند خلق کرده است.

در این پروژه‌ی شخصی که مدرنیسم نام دارد طراح قصد داشته سه ساختمان مدرن را نشان دهد که معماری بسیار با ارزشی نداشته و در نتیجه کمتر دیده شده‌اند؛ یک ایستگاه قطار در ورشو، یک سالن کنسرت در Katowice و Centrum Warenhaus. در ادامه تصاویر این پروژه را مشاهده می‌کنید.
www.mariagiemza.com

 
designmatters.ir-modernism-architectural-illustrations-by-maria-giemza_1

designmatters.ir-modernism-architectural-illustrations-by-maria-giemza_5

designmatters.ir-modernism-architectural-illustrations-by-maria-giemza_6

designmatters.ir-modernism-architectural-illustrations-by-maria-giemza_4

designmatters.ir-modernism-architectural-illustrations-by-maria-giemza_3

designmatters.ir-modernism-architectural-illustrations-by-maria-giemza_2