دسته‌ها
تصویر الهام‌بخش روز

تصویر الهام‌بخش روز: آدامس تری‌دنت

طراحی بسته‌بندی برای آدامس تریدنت. برنده جایزه IF دانشجویی ۲۰۱۵

designmatters.ir trident gum pack تصویر الهام‌بخش روز: آدامس تری‌دنت

designmatters.ir trident gum pack تصویر الهام‌بخش روز: آدامس تری‌دنت

designmatters.ir trident gum pack تصویر الهام‌بخش روز: آدامس تری‌دنت