پنتون گل

تصاویری از هماهنگ کردن اشیا کوچک مختلف، با رنگ‌های پنتون.

منبع:‌ وبلاگ شخصی Inka Mathew
 
پنتون توت‌فرنگی

پنتون بیسکوییت

پنتون قرص

پنتون برگ

پنتون پر پرنده

پنتون کفش‌دوزک

پنتون

پنتون گل

پنتون نارنگی

پنتون شکلات

پنتون گل

پنتون حلزون