تصویر سازی‌هایی با الهام از فرهنگ هیپ هاپ و مدل‌های مو‌ی آن‌ها از استودیو FOREAL

designmatters.ir-Frizzees_2

designmatters.ir-Frizzees_6

designmatters.ir-Frizzees_4

designmatters.ir-Frizzees_3

designmatters.ir-Frizzees_7

designmatters.ir-Frizzees_5

designmatters.ir-Frizzees_1