تغییر کاربری یک کارگاه مبل‌سازی قدیمی به خانه‌ای سه طبقه - دیزاین مترز

یک کارگاه مبل‌سازی قدیمی در لندن که مدت‌ زیادی به‌صورت متروکه رها شده بود توسط Kirkwood McCarthy بازسازی شده و تبدیل به خانه‌ای کوچک و سه طبقه شد.


این ساختمان پلانی مستطیلی شکل و کشیده دارد (عرض ۳.۷ متر و طول ۱۲ متر) و مربوط به دوره‌ی ملکه ویکتوریا بوده است؛ پس از بازسازی و تعمیرات لازم، کاربری ساختمان خصوصی شده و تبدیل به خانه‌ای با پلان باز شد که دو اتاق با سقف‌های بلند و یک زیر‌زمین دارد.

تغییر کاربری یک کارگاه مبل‌سازی قدیمی به خانه‌ای سه طبقه - دیزاین مترز

بخشی از آجرهای قدیمی بر روی دیوار راه‌پله پوشیده نشده و برای نمایش تاریخ ساختمان، به‌همان‌صورت حفظ شده‌اند.

تغییر کاربری یک کارگاه مبل‌سازی قدیمی به خانه‌ای سه طبقه - دیزاین مترز

فضای کوچک و دنج زیر‌زمین به حیاط خلوتی کوچک راه دارد که نور و امکان تهویه برای این بخش را تأمین می‌کند.

تغییر کاربری یک کارگاه مبل‌سازی قدیمی به خانه‌ای سه طبقه - دیزاین مترز

در‌هنگام ورود به خانه ساکنین وارد یک فضای تقسیم کوچک می‌شوند؛ پله‌های به سمت پایین به زیر‌زمین رفته و پله‌های دیگر به قسمت خصوصی خانه می‌رسند.

تغییر کاربری یک کارگاه مبل‌سازی قدیمی به خانه‌ای سه طبقه - دیزاین مترز

در طبقه‌ی بالا اتاق خواب اصلی، حمام و سرویس بهداشتی قرار گرفته است.

تغییر کاربری یک کارگاه مبل‌سازی قدیمی به خانه‌ای سه طبقه - دیزاین مترز

بالکنی کوچک در اتاق خواب قرار گرفته که فضا را بزرگ‌تر و دل‌بازتر می‌کند.

تغییر کاربری یک کارگاه مبل‌سازی قدیمی به خانه‌ای سه طبقه - دیزاین مترز

نمای جدید ساختمان

تغییر کاربری یک کارگاه مبل‌سازی قدیمی به خانه‌ای سه طبقه - دیزاین مترز

نمای جدید ساختمان

تغییر کاربری یک کارگاه مبل‌سازی قدیمی به خانه‌ای سه طبقه - دیزاین مترز

تغییر کاربری یک کارگاه مبل‌سازی قدیمی به خانه‌ای سه طبقه - دیزاین مترز

تغییر کاربری یک کارگاه مبل‌سازی قدیمی به خانه‌ای سه طبقه - دیزاین مترز

تغییر کاربری یک کارگاه مبل‌سازی قدیمی به خانه‌ای سه طبقه - دیزاین مترز

تغییر کاربری یک کارگاه مبل‌سازی قدیمی به خانه‌ای سه طبقه - دیزاین مترز