دسته‌ها
طراحی صنعتی طراحی محصول

تَبلوو، ظرف آبیاری خودکار گیاه

تَبلوو پایه و مخزن آب برای آبیاری خودکار گیاهان.

این محصول شامل یک پایه استیل، یک مخزن شیشه‌ای آب و سه عدد گلدان می‌شود. داخل پایه اصلی نوعی فوم وجود دارد که همواره می‌تواند تنها مقدار خاصی رطوبت را در خود نگاه‌ دارد، بنابراین شرایطی طبیعی برای گیاه به‌وجود می‌آید که دیگر از کم‌آبی یا پر‌آبی صدمه نمی‌بیند.
این پروژه در کیک‌استارتر موفق شد کمک‌های مالی بیشتر از مقدار موردنظر دریافت کند.

لینک: Kickstarter

 
Pikaplant_MilanDesignWeek2015_02_M

Tableau : Automatic House Plant Watering Tray

Tableau : Automatic House Plant Watering Tray

Tableau : Automatic House Plant Watering Tray

Tableau : Automatic House Plant Watering Tray