حرکتهای میکروسکوپیک از Markos Kay

تصویرسازی‌های مفهومی ازمارکوس کای
این تصویرسازی‌ها بر اساس کارهای اریک بتزیگ که سال ۲۰۱۴ موفق به دریافت جایزه نوبل شیمی برای توسعه «میکروسکوپ فلوئورسانس  در مقیاس نانو» شد، انجام شده است.
تکنینک فوق قابلیت فیلمبرداری از پروسه‌ها و حالات سلولی را به‌صورت متحرک، سه‌بعدی و با جزئیات بالا فراهم می‌کند.
این اسکن‌ها از سازوکارهای میکروسکوپی به طرز هنرمندانه‌ای توسط مارکوس کای شبیه‌سازی دیجیتالی و رنگ‌آمیزی شده اند.
نسخه بلند ویدیو برای فروش روی سایت Sedition قرار گرفته‌است.
در ادامه می‌توانید نسخه کوتاه فیلم اصلی و تعدادی از تصویرسازی‌های ثابت را مشاهده کنید.

 حرکتهای میکروسکوپیک از Markos Kay

 حرکتهای میکروسکوپیک از Markos Kay

 حرکتهای میکروسکوپیک از Markos Kay

 حرکتهای میکروسکوپیک از Markos Kay

 حرکتهای میکروسکوپیک از Markos Kay

 حرکتهای میکروسکوپیک از Markos Kay

 حرکتهای میکروسکوپیک از Markos Kay

 حرکتهای میکروسکوپیک از Markos Kay