دسته‌ها
طراحی داخلی معماری

خانه‌ای برای تعطیلات به سبک خانه‌های درختی

در این پروژه که توسط گروه معماری Bloot و در The Hague هلند اجرا شد، خانه‌ای متعلق به دهه ۱۹۵۰ که در میان جنگل قرار داشت نوسازی شد و بخشی به بالای بامِ آن اضافه شد.


این خانه در میان جنگل و پوشیده از چوب است و زندگی در آن، احساسی مانندِ بودن در یک خانه‌ی درختی دارد.
در طول این پروژه، قوانین معماری آن محدوده کاملاً رعایت شد، از جمله شیب‌دار کردن بام و حداکثر ارتفاع مجاز؛ اما در عین حال، بهترین چشم‌انداز از اطراف به وسیله پنجره‌هایی عریض تأمین شد.
تقریباً تمام موارد الحاق شده به ساختمان از چوب ساخته شد و مبلمان‌های مورد نیاز، متناسب با همان فضا ساخته شد مانند کمدها و تخت‌خواب. فضای داخل و بام از چوب کاج‌ اروپایی پوشیده شد و سعی براین بود که تا حد ممکن ظاهر طبیعی‌اش حفظ شود.

 
designmatters.ir Transformation Forest House Bloot خانه‌ای برای تعطیلات به سبک خانه‌های درختی

designmatters.ir Transformation Forest House Bloot خانه‌ای برای تعطیلات به سبک خانه‌های درختی

designmatters.ir Transformation Forest House Bloot خانه‌ای برای تعطیلات به سبک خانه‌های درختی

designmatters.ir-Transformation-Forest-House-Bloot_2

designmatters.ir Transformation Forest House Bloot خانه‌ای برای تعطیلات به سبک خانه‌های درختی

designmatters.ir Transformation Forest House Bloot خانه‌ای برای تعطیلات به سبک خانه‌های درختی

designmatters.ir Transformation Forest House Bloot خانه‌ای برای تعطیلات به سبک خانه‌های درختی

designmatters.ir Transformation Forest House Bloot خانه‌ای برای تعطیلات به سبک خانه‌های درختی

designmatters.ir Transformation Forest House Bloot خانه‌ای برای تعطیلات به سبک خانه‌های درختی
منبع: design-milk