پروژه‌ی زیر خانه‌ای است در ترکیه که برای یک زوج بازنشسته و توسط Onur Teke اجرا شده است.

صاحبان خانه می‌خواستند که در زندگی جدید خود در حومه‌ی شهر، تعامل بیشتری با زندگی و طبیعت داشته باشند. در این خانه با طراحی فضاهای برون‌گرا، استفاده متناسب از چوب و شیشه و نماهای بتونی زیبا، فضایی فوق‌العاده به وجود آمده است.
فراوانی پنجره‌های شیشه‌ای در این پروژه، به‌ویژه در آشپزخانه‌ی بزرگی که دارد، ارتباط تحسین‌انگیزی بین فضای داخل و طبیعت اطراف به‌ وجود آورده است. دلیل اهمیت این خانه علاوه بر زیبایی، پایدار بودن آن است؛ در کنار استفاده از پنل‌های خورشیدی برای تأمین انرژی لازم، طراحی متناسب با اقلیم باعث شده که تهویه به صورت طبیعی در قسمت‌های مختلف به وجود آید.

 
designmatters.ir_beautiful-houses-t-house_19

designmatters.ir_beautiful-houses-t-house_17

designmatters.ir_beautiful-houses-t-house_18

designmatters.ir_beautiful-houses-t-house_20

designmatters.ir_beautiful-houses-t-house_21

designmatters.ir_beautiful-houses-t-house_16

designmatters.ir_beautiful-houses-t-house_15

designmatters.ir_beautiful-houses-t-house_12

designmatters.ir_beautiful-houses-t-house_13

designmatters.ir_beautiful-houses-t-house_14

designmatters.ir_beautiful-houses-t-house_11

designmatters.ir_beautiful-houses-t-house_10

designmatters.ir_beautiful-houses-t-house_9

designmatters.ir_beautiful-houses-t-house_5

designmatters.ir_beautiful-houses-t-house_4

designmatters.ir_beautiful-houses-t-house_6

designmatters.ir_beautiful-houses-t-house_7

designmatters.ir_beautiful-houses-t-house_8

designmatters.ir_beautiful-houses-t-house_2

designmatters.ir_beautiful-houses-t-house_1