دسته‌ها
معماری

خانه‌ای تابستانی در میان جنگل

گروه معماری BAK arquitectos خانه‌ای بتونی در Mar Azul آرژانتین، ساخته‌است. این خانه تابستانی که در میان جنگل قرار دارد AV house نامیده شده و با چشم اندازی از طبیعت باشکوهی احاطه شده‌است.

هدف معماران این پروژه طراحی ساختمانی بود که بتواند خودش را از طریق شکل و متریال، با محیط اطراف‌اش یک‌پارچه کند.
قسمت خارجی این خانه از بتون نمایان و پنجره‌هایی بزرگ تشکیل شده و نوری که از میان درختان عبور می‌کند را به داخل هدایت می‌کند. حجم کلی نیز با کشیدگی زیرکانه‌ای توانسته‌است با محیط و توپوگرافی در هارمونی باشد.
در فضای داخلی نیز از بتون استفاده شده تا مسأله عایق حرارتی تعدیل شود.

این پروژه به عنوان فرصتی بود برای ارائه‌ی احجام و متریال‌هایی کاملاً هماهنگ با یک محیط خاص؛ تحقیقات این پروژه در جهت دست‌یابی به یک خانه آرامش بخش، بدون شک موفق بوده‌است.

 
designmatters.ir AV HOUSE architecture خانه‌ای تابستانی در میان جنگل

designmatters.ir AV HOUSE architecture خانه‌ای تابستانی در میان جنگل

designmatters.ir AV HOUSE architecture خانه‌ای تابستانی در میان جنگل

designmatters.ir AV HOUSE architecture خانه‌ای تابستانی در میان جنگل

designmatters.ir-AV-HOUSE-architecture_18

designmatters.ir AV HOUSE architecture خانه‌ای تابستانی در میان جنگل

designmatters.ir AV HOUSE architecture خانه‌ای تابستانی در میان جنگل

designmatters.ir AV HOUSE architecture خانه‌ای تابستانی در میان جنگل

designmatters.ir AV HOUSE architecture خانه‌ای تابستانی در میان جنگل

designmatters.ir AV HOUSE architecture خانه‌ای تابستانی در میان جنگل

designmatters.ir AV HOUSE architecture خانه‌ای تابستانی در میان جنگل

designmatters.ir-AV-HOUSE-architecture_12

designmatters.ir AV HOUSE architecture خانه‌ای تابستانی در میان جنگل

designmatters.ir AV HOUSE architecture خانه‌ای تابستانی در میان جنگل

designmatters.ir AV HOUSE architecture خانه‌ای تابستانی در میان جنگل

designmatters.ir AV HOUSE architecture خانه‌ای تابستانی در میان جنگل

designmatters.ir AV HOUSE architecture خانه‌ای تابستانی در میان جنگل

designmatters.ir AV HOUSE architecture خانه‌ای تابستانی در میان جنگل

designmatters.ir AV HOUSE architecture خانه‌ای تابستانی در میان جنگل

designmatters.ir AV HOUSE architecture خانه‌ای تابستانی در میان جنگل

designmatters.ir AV HOUSE architecture خانه‌ای تابستانی در میان جنگل پلان

designmatters.ir AV HOUSE architecture خانه‌ای تابستانی در میان جنگل پلان
منبع: iGNANT