استودیوی معماری WOJR ساختمانی در شمال ایالت نیویورک طراحی کرده که ‘Twins’ نام دارد و از ترکیب دو فرم هندسی تشکیل شده است. این ساختمان شامل دو خانه‌ی جدا از هم بوده و برای دو برادر ساخته شده است.

هر یک از خانه‌ها شکلی متفاوت با دیگری دارد، یکی شش ضلعی و دیگری چهار گوش است اما هر دو از پنج جزء ساختاری مشابه ساخته شده‌اند.
علاوه براین دو ساختمان برای تأمین آب از طریق سیستم لوله‌کشی زیرزمینی به هم مرتبط شده‌اند.
معماران این پروژه درباره‌ی ایده کارشان گفته‌اند:

ایجاد باغچه‌ای در زمین بین دو خانه، برای کاشتن محصولاتی مناسب هر فصل، آن‌ها را از نظر بصری از هم جدا کرده اما در عین حال به‌طور اجتناب ناپذیری آن‌ها را به هم مرتبط کرده است.

 
designmatters.ir_Twin-Houses-By-WOJR_1

designmatters.ir_Twin-Houses-By-WOJR_14

designmatters.ir_Twin-Houses-By-WOJR_9

designmatters.ir_Twin-Houses-By-WOJR_8

designmatters.ir_Twin-Houses-By-WOJR_10

designmatters.ir_Twin-Houses-By-WOJR_7

designmatters.ir_Twin-Houses-By-WOJR_6

designmatters.ir_Twin-Houses-By-WOJR_2

designmatters.ir_Twin-Houses-By-WOJR_3

designmatters.ir_Twin-Houses-By-WOJR_4

designmatters.ir_Twin-Houses-By-WOJR_5

designmatters.ir_Twin-Houses-By-WOJR_12

designmatters.ir_Twin-Houses-By-WOJR_13