معماری به نام Ramón Esteve در مجاورت دریای مدیترانه در اسپانیا، خانه‌ای بر روی یک صخره طراحی کرده که چشم‌اندازی وسیع و سحرآمیز دارد و با طراحی فضای باز در اطراف ساختمان زندگی را در آن‌جا جاری کرده است.

دیوارهای بتونی و پنجره‌ها در این خانه برای ایجاد منظره‌های متفاوت به گونه‌ای نامنظم چیده شده‌اند و در فضای میان حریم خانه و اقیانوس پاسیویی تعبیه شده است.
جبهه‌ی ورودی خانه نسبت به سایر جبهه‌ها حریم خصوصی بیشتری دارد؛ هم‌چنین سیستم اتوماتیکی دارد که این نما را از قرار گرفتن در معرض آفتاب نامناسب حفظ می‌کند.
فضای داخلی به طور یکپارچه به سمت بیرون گسترش یافته و تا استخر شگفت‌انگیز ادامه یافته است.
 
designmatters.ir_Casa-Sardinera-Ramon-Esteve_16

designmatters.ir_Casa-Sardinera-Ramon-Esteve_4

designmatters.ir_Casa-Sardinera-Ramon-Esteve_6

designmatters.ir_Casa-Sardinera-Ramon-Esteve_3

designmatters.ir_Casa-Sardinera-Ramon-Esteve_7

designmatters.ir_Casa-Sardinera-Ramon-Esteve_2

designmatters.ir_Casa-Sardinera-Ramon-Esteve_1

designmatters.ir_Casa-Sardinera-Ramon-Esteve_5

designmatters.ir_Casa-Sardinera-Ramon-Esteve_15

designmatters.ir_Casa-Sardinera-Ramon-Esteve_14

designmatters.ir_Casa-Sardinera-Ramon-Esteve_13

designmatters.ir_Casa-Sardinera-Ramon-Esteve_11

designmatters.ir_Casa-Sardinera-Ramon-Esteve_12

designmatters.ir_Casa-Sardinera-Ramon-Esteve_9

designmatters.ir_Casa-Sardinera-Ramon-Esteve_10