گروه معماری MOS واقع در نیویورک پروژه زیر را به نام The Elements House اجرا کرده‌است.

ساختمانی تنها در قسمتی از نیومکزیکو که کاملاً نامتقارن عمل می‌کند. سازه‌ی این ساختمان بخشی از پروژه هنری Star Axis است که شامل هفت واحد می‌شود که هر یک سیستم عایق کاری خود را دارد و از آلومینیوم ساخته شده‌است. هم‌چنین پنجره‌های روی سقف نور طبیعی را به داخل هدایت کرده و تهویه‌ی دائم به وجود می‌آورد.
عملکرد این ساختمان به عنوان یک مهمان‌سرا و مرکز بازدیدکنندگان برای یک پروژه هنری مشهور است؛ نقشه‌ها و مدل‌های این ساختمان در موزه هنرهای مدرن به صورت دائمی نمایش داده می‌شود.

 
designmatters.ir-a-minimal-off-the-grid-house-by-mos-architects_5

designmatters.ir-a-minimal-off-the-grid-house-by-mos-architects_4

designmatters.ir-a-minimal-off-the-grid-house-by-mos-architects_7

designmatters.ir-a-minimal-off-the-grid-house-by-mos-architects_8

designmatters.ir-a-minimal-off-the-grid-house-by-mos-architects_9

designmatters.ir-a-minimal-off-the-grid-house-by-mos-architects_6

designmatters.ir-a-minimal-off-the-grid-house-by-mos-architects_1

designmatters.ir-a-minimal-off-the-grid-house-by-mos-architects_15

designmatters.ir-a-minimal-off-the-grid-house-by-mos-architects_16

designmatters.ir-a-minimal-off-the-grid-house-by-mos-architects_10

designmatters.ir-a-minimal-off-the-grid-house-by-mos-architects_13

designmatters.ir-a-minimal-off-the-grid-house-by-mos-architects_14

designmatters.ir-a-minimal-off-the-grid-house-by-mos-architects_12

designmatters.ir-a-minimal-off-the-grid-house-by-mos-architects_11

designmatters.ir-a-minimal-off-the-grid-house-by-mos-architects_17

designmatters.ir-a-minimal-off-the-grid-house-by-mos-architects_18

designmatters.ir-a-minimal-off-the-grid-house-by-mos-architects_19

designmatters.ir-a-minimal-off-the-grid-house-by-mos-architects_2

designmatters.ir-a-minimal-off-the-grid-house-by-mos-architects_3
منبع: designboom