دستور غذاهای تصویرسازی‌ شده


با عکاسی‌های حرفه‌ای و طراحی‌های مدرن، شما باز ‌هم بیشتر از چند لحظه به تصاویر نگاه نمی‌کنید، حتی ممکن است حسرت هم بخورید که چه‌طور غذای من این‌طور زیبا نمی‌شود.
طراح مستقر در لندن Jing Zhang دستور پخت‌هایی جالب طراحی کرده که پروسه پخت را به روش قدم به قدم و دنباله‌دار توضیح می‌دهد.

هیچ چیزی بهتر از این نیست که یک پروژه تصویرسازی تمام چیزهایی که دوست دارم را شامل شود- غذا، غذا و بازهم غذا- چه غربی، چه آسیایی، از تمام ذائقه‌ها و فرهنگ‌های متفاوت.

Jing Zhang

designmatters.ir_burger_1000

designmatters.ir_croissant_1000

designmatters.ir_pizza_1000

designmatters.ir_ramen_1000

designmatters.ir_siumai_1000
منبع: Creative Bloq