دسته‌ها
طراحی داخلی

راه پله‌ای برای صرفه جویی در فضا

چالش: تبدیل یک اتاق زیرشیروانی در خانه‌ای خصوصی به یک اتاق خواب و یک اتاق مطالعه همراه با یک کتاب‌خانه بزرگ

راه حل به دست آمده ترکیب کردن راه پله با کتاب‌خانه به عنوان یک عنصر بود. به دلیل کوچک بودن محیط، باز بودن بخشی از قفسه کتاب باعث بزرگ‌تر شدن و دل‌بازتر شدن فضا شد و درعین حال از ساختار پله‌ها پشتیبانی می‌کند.
برای بزرگ‌تر نشان دادن فضا، در قسمت جنوب پنجره سقفی قرار داده شد و نور طبیعی وارد فضای تاریک هم‌کف و اول شد.

 
designmatters.ir-the-stairway-to-space-saving_6

designmatters.ir-the-stairway-to-space-saving_5

designmatters.ir-the-stairway-to-space-saving_4

designmatters.ir-the-stairway-to-space-saving_3

designmatters.ir-the-stairway-to-space-saving_2

designmatters.ir-the-stairway-to-space-saving_1
منبع: YANKO DESIGN