دسته‌ها
طراحی داخلی معماری

رستورانی با صندلی‌های شناور در میان مه

در اوایل سال ۲۰۱۵، گروه Golucci International Design برای طراحی فضای داخلی رستوران Diaoye Niunan در چین انتخاب شد.

در این پروژه که اخیراً کامل شده چیدمان بدین گونه است: صفحاتی معلق در اطراف یک میز مرکزی قرار دارد و مه مسیرهای حرکتی میان میزها را پوشانده است.
صفحات فلزی مشبکی که به شکل کوه‌ درآمده، عنصر جدا کننده‌ی میزها از هم هستند.
هم‌چنین در قسمت دیگری از رستوران، در کنار یک دیوار که با اشعار چینی پوشیده شده است، میز و صندلی‌های معمولی‌ قرار دارد.

 
designmatters.ir-Diaoye-Niunan-restaurant_7

designmatters.ir-Diaoye-Niunan-restaurant_6

designmatters.ir-Diaoye-Niunan-restaurant_5

designmatters.ir-Diaoye-Niunan-restaurant_4

designmatters.ir-Diaoye-Niunan-restaurant_3

designmatters.ir-Diaoye-Niunan-restaurant_2

designmatters.ir-Diaoye-Niunan-restaurant_1