ساختمان‌های بتونی مینیاتوری designmatters.ir Spaces Material Immaterial studio concrete BUILDINGS

Material Immaterial studio مجموعه‌ای از ساختمان‌های مدرن را در ابعاد کوچک و مینیاتوری و از بتون طراحی کرده و ساخته‌است، و این‌کار را برای تقدیر از زیباییِ بتون و سهم چشمگیر این متریال‌ در طراحی مدرن امروزی انجام داده‌است.

در این پروژه نگاهی کلی می‌شود به برخی از ساختمان‌های شاخص قرن گذشته؛ مانند:
ویلا ساوا اثر لکوربوزیه
خانه آبشار اثر فرانک لوید رایت
برازیلیا اثر اسکار نیمایر
کلیسای نور اثر تادائو آندو

این مجسمه‌های بتونی شکلی کلی از ساختمان‌ها را نشان می‌دهد یعنی حجم کلی آن‌ها، بازشوها و فضاهای خالی
این ۹ قطعه به گونه‌ای طراحی شده‌اند که می‌توانند برروی یک پایه درکنارهم قرار بگیرند.

 
ساختمان‌های بتونی مینیاتوری designmatters.ir Spaces Material Immaterial studio concrete BUILDINGS

ساختمان‌های بتونی مینیاتوری designmatters.ir Spaces Material Immaterial studio concrete BUILDINGS

ساختمان‌های بتونی مینیاتوری designmatters.ir Spaces Material Immaterial studio concrete BUILDINGS

ساختمان‌های بتونی مینیاتوری designmatters.ir Spaces Material Immaterial studio concrete BUILDINGS

ساختمان‌های بتونی مینیاتوری designmatters.ir Spaces Material Immaterial studio concrete BUILDINGS

ساختمان‌های بتونی مینیاتوری designmatters.ir Spaces Material Immaterial studio concrete BUILDINGS

ساختمان‌های بتونی مینیاتوری designmatters.ir Spaces Material Immaterial studio concrete BUILDINGS

ساختمان‌های بتونی مینیاتوری designmatters.ir Spaces Material Immaterial studio concrete BUILDINGS

ساختمان‌های بتونی مینیاتوری designmatters.ir Spaces Material Immaterial studio concrete BUILDINGS

ساختمان‌های بتونی مینیاتوری designmatters.ir Spaces Material Immaterial studio concrete BUILDINGS

ساختمان‌های بتونی مینیاتوری designmatters.ir Spaces Material Immaterial studio concrete BUILDINGS