طراحی بازیگوشانه نیمکت از استودیوی دیزاین Shiro - دیزاین مترز

استودیوی دیزاین Shiro که در لندن واقع شده مجموعه‌ای تحت عنوان Uluru‌ برای برند ایتالیایی Metalco طراحی کرده است که شامل چندین قطعه‌ی مختلف و پازل مانند است و در کنار هم تشکیل نیمکت‌های متنوعی می‌دهد. این قطعات که از جنس بتون UHPC هستند اثری مدولار و تندیس گونه را شکل می‌دهند.

هدف این استودیو در طراحی این نیمکت‌ها، خلق یک تجربه‌ی سرگرم‌کننده و نشاط آور در فضاهای عمومی بود. در واقع این نیمکت‌ها از ترکیب مدول‌های مختلف با هم شکل می‌گیرند.در فضاهای عمومی این نیمکت‌ها می‌توانند تبدیل به یک زمین بازی برای کودکان شود و به آن‌ها اجازه می‌دهد حالت‌های مختلف صندلی‌ها را کشف کنند.

یکی از اعضای این استودیو به‌نام Andrea Morgante در توصیف این مجموعه می‌گوید:

من قصد داشتم تولید کننده‌ی یک حجم ساده باشم که با بدن انسان نیز در هماهنگی باشد و هم‌چنین محل نشستن درآن حالت‌ها و موقعیت‌های مختلفی داشته باشد.
من فکر می‌کنم نیمکت‌های عمومی در قبال ارتباط بین انسان‌ها و محیط اطراف مسئول هستند و در‌عین‌حال باید فضای مکث راحتی را ممکن سازند.

طراحی بازیگوشانه نیمکت از استودیوی دیزاین Shiro - دیزاین مترز

طراحی بازیگوشانه نیمکت از استودیوی دیزاین Shiro - دیزاین مترز

طراحی بازیگوشانه نیمکت از استودیوی دیزاین Shiro - دیزاین مترز

طراحی بازیگوشانه نیمکت از استودیوی دیزاین Shiro - دیزاین مترز

طراحی بازیگوشانه نیمکت از استودیوی دیزاین Shiro - دیزاین مترز

طراحی بازیگوشانه نیمکت از استودیوی دیزاین Shiro - دیزاین مترز

طراحی بازیگوشانه نیمکت از استودیوی دیزاین Shiro - دیزاین مترز

طراحی بازیگوشانه نیمکت از استودیوی دیزاین Shiro - دیزاین مترز

طراحی بازیگوشانه نیمکت از استودیوی دیزاین Shiro - دیزاین مترز

طراحی بازیگوشانه نیمکت از استودیوی دیزاین Shiro - دیزاین مترز

طراحی بازیگوشانه نیمکت از استودیوی دیزاین Shiro - دیزاین مترز