مجموعه طراحی جلد از Ray Oranges

طراح فلورانسی Ray Oranges پروژه‌های زیبایی را در پورتفولیوی بیهنس خود به اشتراک گذاشته است.
او تصویرسازی‌های زیبایی با استفاده از فضای منفی و خطوط هندسی اجرا می‌کند. این مجموعه‌ای از طراحی‌های جلد به نام Norme & Tributi MESE_Il است. می‌توانید برای اطلاعات بیشتر از این هنرمند و پروژه‌هایش به وب‌سایت شخصی او بروید.

 
designmatters.ir-Cover-Design-by-Ray-Oranges_7

designmatters.ir-Cover-Design-by-Ray-Oranges_6

designmatters.ir-Cover-Design-by-Ray-Oranges_8

designmatters.ir-Cover-Design-by-Ray-Oranges_2

designmatters.ir-Cover-Design-by-Ray-Oranges_1

designmatters.ir-Cover-Design-by-Ray-Oranges_9

designmatters.ir-Cover-Design-by-Ray-Oranges_10

designmatters.ir-Cover-Design-by-Ray-Oranges_4

designmatters.ir-Cover-Design-by-Ray-Oranges_5