طراحی خانه‌ای معلق در دامنه کوه در جنوب لهستان - دیزاین مترز

شرکت معماری KWK Promes که در شهر کاتوویتس در جنوب لهستان واقع شده است خانه‌ای به‌نام «قایق Konieczny» طراحی کرده که در سراشیبی دامنه‌ی کوه قرار گرفته است.

این خانه برای Robert Konieczny مالک این شرکت معماری طراحی شده و یادآور یک قایق است که در‌عین‌حال چشم‌انداز گسترده و بی‌نظیری از طبیعت سرسبز اطراف ارائه می‌کند.
برای جلوگیری از خطر رانش زمین و مسائل امنیتی، معماران راه‌حل را در چرخاندن ساختمان دیدند به‌طوری که تنها یک کنج آن بر روی زمین قرار گیرد و تکیه‌گاه آن بر روی لبه‌ی تپه معلق باشد.
دسترسی به خانه پس از عبور از پله‌هایی تعبیه شده در میان چمن‌ها، از طریق یک پل متحرک ممکن می‌شود.

بنا به خواسته‌ی Robert Konieczny، معماران در محیط اطراف نیز مانند فضاهای داخلی رویکردی مینیمالیستی پیش گرفتند و از هر عنصر اضافه‌ای دوری کردند زیرا طبیعت بهترین طراحی را برای آن منطقه انجام داده بود.

طراحی خانه‌ای معلق در دامنه کوه در جنوب لهستان - دیزاین مترز

طراحی خانه‌ای معلق در دامنه کوه در جنوب لهستان - دیزاین مترز

طراحی خانه‌ای معلق در دامنه کوه در جنوب لهستان - دیزاین مترز

طراحی خانه‌ای معلق در دامنه کوه در جنوب لهستان - دیزاین مترز

طراحی خانه‌ای معلق در دامنه کوه در جنوب لهستان - دیزاین مترز

طراحی خانه‌ای معلق در دامنه کوه در جنوب لهستان - دیزاین مترز

طراحی خانه‌ای معلق در دامنه کوه در جنوب لهستان - دیزاین مترز

طراحی خانه‌ای معلق در دامنه کوه در جنوب لهستان - دیزاین مترز

طراحی خانه‌ای معلق در دامنه کوه در جنوب لهستان - دیزاین مترز

طراحی خانه‌ای معلق در دامنه کوه در جنوب لهستان - دیزاین مترز

طراحی خانه‌ای معلق در دامنه کوه در جنوب لهستان - دیزاین مترز