گروه «ESCAPE Homes» واقع در ویسکانسین که به طراحی خانه های کوچک و شخصی می‌پردازد، تصاویری از آخرین پروژه طراحی خود به نام «ویستا» منتشر کرده است.

ما آن‌ها را خانه‌های شخصی نامیده‌ایم، درست مانند کامپیوتر و یا میز شخصی؛ این خانه‌ها کاملاً سازگار با نیازهای فردی طراحی شده‌اند.
«ویستا» خانه‌ای به مساحت ۱۵ مترمربع و طول ۶ متر است، نمای خارجی آن با چوب‌های سرو عمودی شکل و پنل‌هایی فلزی پوشیده شده و در بخش داخلی امکاناتی شامل یک تخت بزرگ، آشپزخانه‌ای کوچک، یک میز غذاخوری، حمامی با تجهیزات کافی و فضاهای متعددی به عنوان کمد قرار گرفته است.
 
طراحی خانه ای کوچک به مساحت ۱۵ متر مربع - دیزاین مترز

در طراحی خانه‌های کوچک بسیار مهم است که از فضاها به طور کارآمد استفاده شود و در اینجا شما می‌بینید که چگونه یک تلویزیون در آستانه پنجره پنهان شده است.
هم‌چنین استفاده از پنجره‌های وسیع باعث شده تا بیشترین مقدار نور طبیعی وارد خانه شود.

طراحی خانه ای کوچک به مساحت ۱۵ متر مربع - دیزاین مترز

طراحی خانه ای کوچک به مساحت ۱۵ متر مربع - دیزاین مترز

طراحی خانه ای کوچک به مساحت ۱۵ متر مربع - دیزاین مترز

طراحی خانه ای کوچک به مساحت ۱۵ متر مربع - دیزاین مترز

طراحی خانه ای کوچک به مساحت ۱۵ متر مربع - دیزاین مترز

طراحی خانه ای کوچک به مساحت ۱۵ متر مربع - دیزاین مترز

طراحی خانه ای کوچک به مساحت ۱۵ متر مربع - دیزاین مترز

طراحی خانه ای کوچک به مساحت ۱۵ متر مربع - دیزاین مترز

طراحی خانه ای کوچک به مساحت ۱۵ متر مربع - دیزاین مترز

طراحی خانه ای کوچک به مساحت ۱۵ متر مربع - دیزاین مترز

طراحی خانه ای کوچک به مساحت ۱۵ متر مربع - دیزاین مترز

طراحی خانه ای کوچک به مساحت ۱۵ متر مربع - دیزاین مترز