استودیوی مکزیکی Anagrama به دلیل اجرای پروژه‌های ماهرانه‌ی گرافیک دیزاین و برندینگ شناخته شده است. پروژه‌ی زیر از متفاوت‌ترین کارهای آن‌ها است: طراحی ایده‌ای خاص برای طراحی داخلی و طراحی مبلمان برای کتابخانه‌ی Conarte.


این کتابخانه به عنوان انجمن فرهنگ و هنر در شهر Monterrey مکزیک مشهور است. ایده این استودیو ایجاد طراحی داخلی متفاوتی بوده که ارزش دو چندانی به تجربه مطالعه کردن ببخشد. آن‌ها درواقع خواننده را در میان یک کتابخانه بزرگ قرار داده‌اند که علاوه بر نمادین بودن، کاربردی نیز باشد. هم چنین توسعه یک کتاب فروشی، خود کتابخانه و طراحی مبلمان از برنامه‌های بعدی این استودیو است.
قفسه‌ها در کنار عملکرد معمول‌شان، مانند یک گنبد چوبی در فضا خودنمایی می کنند که با پرسپکتیو بصری محیط نیز بازی کرده و بر روی دیوار پشتی به هم می‌رسند. طیف خاصی از رنگ فیروزه‌ای نیز عمق بیشتری به محیط داده است و در نهایت توازن زیبایی بین رنگ‌ها، نور و پرسپکتیو به وجود آمده است.

 
طراحی داخلی و طراحی مبلمان برای کتابخانه‌ی Conarte - دیزاین مترز

طراحی داخلی و طراحی مبلمان برای کتابخانه‌ی Conarte - دیزاین مترز

طراحی داخلی و طراحی مبلمان برای کتابخانه‌ی Conarte - دیزاین مترز

طراحی داخلی و طراحی مبلمان برای کتابخانه‌ی Conarte - دیزاین مترز

طراحی داخلی و طراحی مبلمان برای کتابخانه‌ی Conarte - دیزاین مترز

طراحی داخلی و طراحی مبلمان برای کتابخانه‌ی Conarte - دیزاین مترز

طراحی داخلی و طراحی مبلمان برای کتابخانه‌ی Conarte - دیزاین مترز

طراحی داخلی و طراحی مبلمان برای کتابخانه‌ی Conarte - دیزاین مترز