طراحی دکوراسیون داخلی یک اتاقک زیرشیروانی - دیزاین مترز

استودیوی Batiik پروژه‌ی طراحی دکوراسیون داخلی یک اتاقک زیرشیروانی قدیمی به مساحت ۱۵ متر مربع را به اتمام رسانده و آن را تبدیل به فضایی مدرن و منطبق با نیازهای روز در پاریس کرده است.

قبل از بازسازی، این اتاق با سقف شیبدارش فضایی تاریک و غیر قابل استفاده بود اما با طراحی دکوراسیون داخلی مخصوص این فضا و استفاده از مبلمان‌های سفارشی، این اتاق کاملاً قابل استفاده و کاربردی شد.

پارتیشن‌های قدیمی از داخل اتاق حذف شده و یک فضای باز به دست آمد. آشپزخانه به قسمت انتهایی منتقل شده و در نتیجه حمام بزرگ‌تر شد. هم‌چنین آشپزخانه بر روی پلت فرمی قرار گرفت و این امکان به وجود آمد که یک تخت خواب در قسمت زیرین آن پنهان شود. در صورت لزوم تخت به راحتی بیرون کشیده می‌شود و به عنوان یک کاناپه نیز قابل استفاده است.

طراحی دکوراسیون داخلی یک اتاقک زیرشیروانی - دیزاین مترز

وقتی که تخت در زیر پنهان می‌شود کانتر آشپزخانه‌ با چهار صندلی قابل استفاده است.

طراحی دکوراسیون داخلی یک اتاقک زیرشیروانی - دیزاین مترز

سه پنجره در دیواره‌ی شیب‌دار نور طبیعی زیادی را وارد فضا می‌کنند و پارتیشن‌های مورب در داخل اتاق باعث شده که نور به راحتی اجازه‌ی عبور داشته باشد و فضا نیز بزرگ‌تر به نظر برسد. هم‌چنین شیارهای عمودی روی درب کمدها نیز به این تصور کمک می‌کنند.

طراحی دکوراسیون داخلی یک اتاقک زیرشیروانی - دیزاین مترز

سرویس بهداشتی تا جای ممکن بزرگ‌تر از قبل شد و دیواره‌های آن در هماهنگی با میز پذیرائی به رنگ آبی تیره درآمد.

طراحی دکوراسیون داخلی یک اتاقک زیرشیروانی - دیزاین مترز

طراحی دکوراسیون داخلی یک اتاقک زیرشیروانی - دیزاین مترز

طراحی دکوراسیون داخلی یک اتاقک زیرشیروانی - دیزاین مترز

طراحی دکوراسیون داخلی یک اتاقک زیرشیروانی - دیزاین مترز

طراحی دکوراسیون داخلی یک اتاقک زیرشیروانی - دیزاین مترز

طراحی دکوراسیون داخلی یک اتاقک زیرشیروانی - دیزاین مترز

طراحی دکوراسیون داخلی یک اتاقک زیرشیروانی - دیزاین مترز

طراحی دکوراسیون داخلی یک اتاقک زیرشیروانی - دیزاین مترز

طراحی دکوراسیون داخلی یک اتاقک زیرشیروانی - دیزاین مترز