دسته‌ها
طراحی صنعتی مبلمان

طراحی صندلی با الهام از تزئینات معماری

هنرمندی به نام Nynke Koster با الهام گرفتن از تزئینات معماری چهارپایه‌های متفاوتی طراحی کرده و ساخته است.

او به بررسی این سوال پرداخته است:

چه زمانی یک شی تبدیل به مبلمان شده و چه زمانی مبلمان به عنوان یک اثر هنری دیده می‌شود؟

Nynke Koster پس از کسب موفقیت در پروژه فارغ التحصیلی خود، با استفاده از تکنیک‌های مشابه ریخته گری و قالب ریزی، تزئینات معماری را به احجام سه بعدی تبدیل کرده است.
این مجموعه که «عناصر زمان» نام گرفته، شامل چهار قطعه ساخته شده از لاستیک در رنگ‌های متفاوت پاستلی است و همه آن‌ها در استودیوی شخصی هنرمند در هلند ساخته شده‌اند.

 
طراحی چهارپایه با الهام از تزئینات معماری - دیزاین مترز

طراحی چهارپایه با الهام از تزئینات معماری - دیزاین مترز

طراحی چهارپایه با الهام از تزئینات معماری - دیزاین مترز

طراحی چهارپایه با الهام از تزئینات معماری - دیزاین مترز

طراحی چهارپایه با الهام از تزئینات معماری - دیزاین مترز

طراحی چهارپایه با الهام از تزئینات معماری - دیزاین مترز

طراحی چهارپایه با الهام از تزئینات معماری - دیزاین مترز

طراحی چهارپایه با الهام از تزئینات معماری - دیزاین مترز

طراحی چهارپایه با الهام از تزئینات معماری - دیزاین مترز