دو طراح خلاق بلژیکی به نام‌های Fien Muller و Hannes Van Severen که به Muller Van Severen معروف هستند مجموعه‌ای از مبلمان‌هایی تندیس گونه طراحی کرده‌اند و هنر و دیزاین را درکنارهم به کار گرفته‌اند.

این قطعات علاوه بر کاربردی بودن، روش جدیدی برای استفاده از فضا ارائه می‌کنند.
چه در صندلی‌ای که با واحد‌های قفسه‌بندی ترکیب شده، چه در قفسه‌ای که یادآور یک پلکان است؛ به نظر می‌رسد که طراحان قصد داشته‌اند حس شوخ‌طبعی را با این قطعات همراه کنند.

 
designmatters.ir_furniture-designs-by-muller-van-severen_12

designmatters.ir_furniture-designs-by-muller-van-severen_13

designmatters.ir_furniture-designs-by-muller-van-severen_29

designmatters.ir_furniture-designs-by-muller-van-severen_14

designmatters.ir_furniture-designs-by-muller-van-severen_28

designmatters.ir_furniture-designs-by-muller-van-severen_24

designmatters.ir_furniture-designs-by-muller-van-severen_25

designmatters.ir_furniture-designs-by-muller-van-severen_26

designmatters.ir_furniture-designs-by-muller-van-severen_15

designmatters.ir_furniture-designs-by-muller-van-severen_27

designmatters.ir_furniture-designs-by-muller-van-severen_23

designmatters.ir_furniture-designs-by-muller-van-severen_19

designmatters.ir_furniture-designs-by-muller-van-severen_16

designmatters.ir_furniture-designs-by-muller-van-severen_17

designmatters.ir_furniture-designs-by-muller-van-severen_18

designmatters.ir_furniture-designs-by-muller-van-severen_20

designmatters.ir_furniture-designs-by-muller-van-severen_21

designmatters.ir_furniture-designs-by-muller-van-severen_22