استودیوی طراحی معماری ژاپنی Tomoyuki Kurosawa Architects آپارتمانی متفاوت و پرنور را بر عهده داشته است که به عنوان یک خوابگاه دانشگاهی برای موسسه فناوری توکیو مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این آپارتمان که Kitasenzoku نام دارد دارای گردش‌های مناسبی بین فضاهای عمومی و خصوصی می‌باشد، در این مجموعه دانشجویان و کارکنان در کنار هم ساکن هستند، اما استودیوی Tomoyuki Kurosawa موفق شده است با طراحی معماری مناسبی فضاهای آن‌ها را مدیریت کرده و در عین حفظ حریم خصوصی هر گروه، ارتباط بین آن‌ها را نیز حفظ کند و مجموعه‌ای برون‌گرا و چند منظوره به وجود آورد.

معمار این خوابگاه دانشگاهی گفته‌ است:

ما درنظر داشتیم ساختمانی با هدف تمرکز بر روی روابط انسان‌ها طراحی کنیم، و خوشبختانه این ساختمان به توسعه روابط صمیمانه مابین دانشجویان و شهر کمک خواهد کرد و آغازگر این صمیمیت در میان این نوع ساختمان‌ها خواهد بود.

 

دیزاین مترز | طراحی معماری مدرن و مبتکرانه یک خوابگاه دانشگاهی

دیزاین مترز | طراحی معماری مدرن و مبتکرانه یک خوابگاه دانشگاهی

دیزاین مترز | طراحی معماری مدرن و مبتکرانه یک خوابگاه دانشگاهی

دیزاین مترز | طراحی معماری مدرن و مبتکرانه یک خوابگاه دانشگاهی

دیزاین مترز | طراحی معماری مدرن و مبتکرانه یک خوابگاه دانشگاهی

دیزاین مترز | طراحی معماری مدرن و مبتکرانه یک خوابگاه دانشگاهی

دیزاین مترز | طراحی معماری مدرن و مبتکرانه یک خوابگاه دانشگاهی

دیزاین مترز | طراحی معماری مدرن و مبتکرانه یک خوابگاه دانشگاهی

دیزاین مترز | طراحی معماری مدرن و مبتکرانه یک خوابگاه دانشگاهی

دیزاین مترز | طراحی معماری مدرن و مبتکرانه یک خوابگاه دانشگاهی