designmatters.ir Johannes Torpe Studios طراحی رستورانی با غذاهای سالم

طراحی معماری رستوران غذاهای سالم توسط Johannes Torpe Studios

استودیو Johannes Torpe Studios پروژه طراحی معماری رستوران جدیدی داشته‌است برای Palæo، یک مجموعه رستوران (فست‌فود) سلامت در کپنهاگن، که با الهام از سادگیِ سبک‌ زندگی و رژیم Paleo انجام شده‌است.
هدف اصلی این رستوران سرو غذای سالم است که با تمرکز برروی موادغذایی تازه و عمل‌آوری‌نشده انجام می‌شود. به‌همین دلیل آنها خواهان فضایی گرم و دوستانه برای رستوران خود بودند تا تمام مشتریان درآن احساس راحتی کنند، درنتیجه از متریال‌های پرداخت‌نشده نظیر چرم، چوب و پشم استفاده‌شد.
محیط داخلی به‌خوبی بخش‌بندی شده‌است و فضاهای مخصوص نشستن، راحت و با دید کافی هستند تا همیشه نیازهای مشتریان احساس شود.
درپی خواسته اصلی صاحبان رستوران، درطراحی داخلی از رنگ‌های خنثی درکنار متریال‌های طبیعی نظیر چرم، چوب، پشم، سنگ و برنج استفاده‌شد؛ که به زیبایی درکنار هم قرارگرفته و احساس خوبی را منتقل می‌کنند و در چنین فضایی رنگ‌های زنده و زیبای غذاهای تازه خود را به نمایش می‌گذارند.

 
طراحی معماری رستوران غذاهای سالم - دیزاین مترز

designmatters.ir Johannes Torpe Studios طراحی رستورانی با غذاهای سالم

طراحی معماری رستوران غذاهای سالم - دیزاین مترز

designmatters.ir Johannes Torpe Studios طراحی رستورانی با غذاهای سالم

طراحی معماری رستوران غذاهای سالم - دیزاین مترز

designmatters.ir Johannes Torpe Studios طراحی رستورانی با غذاهای سالم

طراحی معماری رستوران غذاهای سالم - دیزاین مترز

designmatters.ir Johannes Torpe Studios طراحی رستورانی با غذاهای سالم

designmatters.ir Johannes Torpe Studios طراحی رستورانی با غذاهای سالم
منبع: design-milk