طراحی یک کاناپه مینیمال از «آلن ژیل» - دیزاین مترز

کاناپه‌ها فرمی تقریبا شبیه به همان فرم اولیه زمان پیدایش خود دارند؛ جعبه‌ای که از قسمت جلو و بالا باز است. طراحی به نام «آلن ژیل» سعی داشته این فرم عادی و نمادین را تغییر دهد و به منظور نمایش دادن قسمت داخلی کاناپه، دو گوشه‌ی این جعبه را باز کرده و نتیجه مجموعه‌ای شامل یک کاناپه و یک مبل تک نفره برای Bonaldo شده است.

در طراحی سازه‌ی این کاناپه به نظر می‌رسد که برای ایجاد زاویه‌ای راحت‌تر در قسمت پشتی، دو طرف آن جدا شده و به صورت زاویه‌دار قرار گرفته است. این فرم علاوه بر ایجاد حس راحتی بیشتر، کمی جنبش بصری نیز به وجود آورده است.

 
طراحی یک کاناپه مینیمال از «آلن ژیل» - دیزاین مترز

این کاناپه بر روی ساختاری فلزی با پایه‌های نمایان قرار گرفته است که در طیف رنگ‌های گوناگونی، هماهنگ و یا در تضاد با روکش پاچه‌ای تولید شده است.
 
طراحی یک کاناپه مینیمال از «آلن ژیل» - دیزاین مترز

طراحی یک کاناپه مینیمال از «آلن ژیل» - دیزاین مترز

طراحی یک کاناپه مینیمال از «آلن ژیل» - دیزاین مترز

طراحی یک کاناپه مینیمال از «آلن ژیل» - دیزاین مترز

طراحی یک کاناپه مینیمال از «آلن ژیل» - دیزاین مترز

طراحی یک کاناپه مینیمال از «آلن ژیل» - دیزاین مترز

طراحی یک کاناپه مینیمال از «آلن ژیل» - دیزاین مترز

طراحی یک کاناپه مینیمال از «آلن ژیل» - دیزاین مترز

طراحی یک کاناپه مینیمال از «آلن ژیل» - دیزاین مترز

طراحی یک کاناپه مینیمال از «آلن ژیل» - دیزاین مترز

طراحی یک کاناپه مینیمال از «آلن ژیل» - دیزاین مترز

طراحی یک کاناپه مینیمال از «آلن ژیل» - دیزاین مترز

طراحی یک کاناپه مینیمال از «آلن ژیل» - دیزاین مترز