طراحی گرافیک و برندینگ برای معرفی فعالیت‌های قرن گذشته این موزه

برای برنامه سالیانه موزه ۹۰۰، گردانندگان این موزه تصمیم گرفتند که هر ماه را به یک دهه از قرن گذشته اختصاص بدهند.
هر دهه با نمایی از مهم‌ترین مباحث هنری آن دهه ارائه شد. در قدم اول با طراحی فونت‌های پایه فرآیند طراحی آغاز شد و در ادامه با تبدیل جنبه‌های مختلف بصری آن‌ها با حالت اغراق آمیزتر از جریان‌های هنری غالب همان دوره، طراحی‌ها شکل گرفت.
نمونه سه ماه از این مجموعه طراحی‌ها را در زیر ببینید.

 

طراحی گرافیک و برندینگ برای معرفی فعالیت‌های قرن گذشته این موزه

طراحی گرافیک و برندینگ برای معرفی فعالیت‌های قرن گذشته این موزه

طراحی گرافیک و برندینگ برای معرفی فعالیت‌های قرن گذشته این موزه

designmatters.ir-Museo-del-900-Yearly-programme-6

designmatters.ir-Museo-del-900-Yearly-programme-10

designmatters.ir-Museo-del-900-Yearly-programme-15

designmatters.ir-Museo-del-900-Yearly-programme-19

designmatters.ir-Museo-del-900-Yearly-programme-3

designmatters.ir-Museo-del-900-Yearly-programme-14

designmatters.ir-Museo-del-900-Yearly-programme-1

designmatters.ir-Museo-del-900-Yearly-programme-2

designmatters.ir-Museo-del-900-Yearly-programme-11

designmatters.ir-Museo-del-900-Yearly-programme-12

designmatters.ir-Museo-del-900-Yearly-programme-17

designmatters.ir-Museo-del-900-Yearly-programme-16

designmatters.ir-Museo-del-900-Yearly-programme-4

designmatters.ir-Museo-del-900-Yearly-programme-18

designmatters.ir-Museo-del-900-Yearly-programme-5
منبع: Behance