دسته‌ها
آرت عکاسی

عکاسی از بیمارستان‌های روانی متروکه

یک عکاس به نام «کریستوفر پین» در طی شش سال به سی ایالت متفاوت آمریکا سفر کرده است تا برای پروژه‌ی عکاسی خود به نام «پناه‌گاه» از هفتاد بیمارستان روانی متفاوت بازدید و عکاسی کند.

اکثر این ساختمان‌ها توسط معماران شناخته شده‌ی آمریکایی طراحی شده‌اند اما هنگامی که کریستوفر پین برای عکاسی به سراغ آن‌ها رفت در حال فروپاشی بودند و او این فضا‌های وهم‌آور و مکدر را در این مجموعه عکس مستند به ثبت رساند.

پین درمورد ایده‌ی این پروژه گفته است:

از اواسط قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیستم، بیش از ۲۵۰ نهاد مربوط به دیوانگان در سرتاسر ایالات متحده ساخته شد. از سال ۱۹۴۸ آن‌ها حدود نیم میلیون نفر را پذیرش کردند.

اما در طی سی سال بعدی با شناسایی داروهای روان‌گردان و تغییر سیاست‌ها در جهت افزایش مراقبت‌های اجتماعی، تعداد این بیماران به طور چشم‌گیری کاهش یافت و بسیاری از این ساختمان‌های عظیم رها شده و به صورت متروکه درآمد.

 
عکاسی از بیمارستان‌های روانی متروکه از «کریستوفر پین» - دیزاین مترز

عکاسی از بیمارستان‌های روانی متروکه از «کریستوفر پین» - دیزاین مترز

عکاسی از بیمارستان‌های روانی متروکه از «کریستوفر پین» - دیزاین مترز

عکاسی از بیمارستان‌های روانی متروکه از «کریستوفر پین» - دیزاین مترز

عکاسی از بیمارستان‌های روانی متروکه از «کریستوفر پین» - دیزاین مترز

عکاسی از بیمارستان‌های روانی متروکه از «کریستوفر پین» - دیزاین مترز

عکاسی از بیمارستان‌های روانی متروکه از «کریستوفر پین» - دیزاین مترز

عکاسی از بیمارستان‌های روانی متروکه از «کریستوفر پین» - دیزاین مترز

عکاسی از بیمارستان‌های روانی متروکه از «کریستوفر پین» - دیزاین مترز

عکاسی از بیمارستان‌های روانی متروکه از «کریستوفر پین» - دیزاین مترز

عکاسی از بیمارستان‌های روانی متروکه از «کریستوفر پین» - دیزاین مترز

عکاسی از بیمارستان‌های روانی متروکه از «کریستوفر پین» - دیزاین مترز

عکاسی از بیمارستان‌های روانی متروکه از «کریستوفر پین» - دیزاین مترز