استودیوی کره‌ای Tale Design فنجانی سرامیکی به نام ‘Moon glass’ طراحی کرده است که به دلیل فرم منحصر‌ به فرد داخلش، در هر جرعه، فازهای مختلف ماه را به نمایش می‌گذارد.
وقتی که فنجان پر است، می‌توان ماه کامل را دید و با هر جرعه که نوشیده می‌شود، شکل مایع درون فنجان به سمت ماه نیمه و سپس هلال ماه می‌رود.
 
designmatters.ir-moon-phases-by-tale-design_4

designmatters.ir-moon-phases-by-tale-design_5

designmatters.ir-moon-phases-by-tale-design_3

designmatters.ir-moon-phases-by-tale-design_6

designmatters.ir-moon-phases-by-tale-design_7

designmatters.ir-moon-phases-by-tale-design_2

designmatters.ir-moon-phases-by-tale-design_1