طراح هلندی به نام Robert van Embricqs مجموعه‌ای از مبلمان‌های متفاوت طراحی کرده‌است، این طراح از فرم‌های طبیعی الهام گرفته‌است.

هر یک از قطعات این مجموعه در ابتدا یک سطح تخت هستند که می‌توان آن‌ها را باز کرده و تبدیل به یک وسیله کاربردی کرد و در انتها نیز می‌توان آن‌ها را تا کرد و به حالت اولیه درآورد.
این وسایل از چوب بامبو ساخته شده و شامل یک صندلی، یک میز و یک ظرف میوه می‌شود.

 
designmatters.ir-Embricqs_Design_1

designmatters.ir-Embricqs_Design_2

designmatters.ir-Embricqs_Design_Shell10

designmatters.ir-Embricqs_Design_Chair7

designmatters.ir-Embricqs_Design_212

designmatters.ir-Embricqs_Design_4

designmatters.ir-Embricqs_Design_Shell9

designmatters.ir-Embricqs_Design_Chair6

designmatters.ir-Embricqs_Design_Chair5

designmatters.ir-Embricqs_Design_Shell11
منبع: iGNANT