designmatters.ir The Cheft collection Studio Pousti مجموعه‌ای از مبلمان با الهام از نقش‌های معماریِ ایرانی

این مجموعه که “چفت” نامیده شده‌ توسط مریم پوستی در Studio Pousti طراحی شده‌است.

او این سری از مبلمان را با الهام از نقش‌های معماریِ ایرانی که در خانه‌های سنتی و گنبدهای مساجد دیده می‌شود، طراحی کرده و این نقوش را به عنوان عنصر اصلیِ طراحی‌اش استفاده کرده‌است.
این مجموعه شامل یک کتاب‌خانه، یک میز و صندلی آشپزخانه است.
اجزاء این سری از مبلمان چوب‌هایی مسطح هستند که تنها با استفاده از نحوه خاص برش خوردن (فارسی بر) در هم چفت می‌شوند و از چسب یا پیچ استفاده‌ای نشده‌است.
کتاب‌خانه از ۱۲ قطعه تشکیل شده که به همین روش در هم قفل شده و کاملاً ایستایی لازم را دارد. میز هم تنها از ۴ قطعه تشکیل شده و از شیشه برای سطح روی آن استفاده شده‌است.

 
designmatters.ir The Cheft collection Studio Pousti مجموعه‌ای از مبلمان با الهام از نقش‌های معماریِ ایرانی

designmatters.ir The Cheft collection Studio Pousti مجموعه‌ای از مبلمان با الهام از نقش‌های معماریِ ایرانی

designmatters.ir The Cheft collection Studio Pousti مجموعه‌ای از مبلمان با الهام از نقش‌های معماریِ ایرانی

designmatters.ir The Cheft collection Studio Pousti مجموعه‌ای از مبلمان با الهام از نقش‌های معماریِ ایرانی

designmatters.ir The Cheft collection Studio Pousti مجموعه‌ای از مبلمان با الهام از نقش‌های معماریِ ایرانی

designmatters.ir The Cheft collection Studio Pousti مجموعه‌ای از مبلمان با الهام از نقش‌های معماریِ ایرانی

designmatters.ir The Cheft collection Studio Pousti مجموعه‌ای از مبلمان با الهام از نقش‌های معماریِ ایرانی

designmatters.ir The Cheft collection Studio Pousti مجموعه‌ای از مبلمان با الهام از نقش‌های معماریِ ایرانی
منبع: design-milk