Itai Bar-On مجموعه‌ای از چراغ‌ها را به نام «اسکلت» باالهام از روش ریخته‌گری ماسه‌ای طراحی کرده‌است و به عنوان نسخه مدرنی از وسایل ساخته‌شده توسط این روش، معرفی کرده‌است.

ریخته‌گری ماسه‌ای (Sand Casting) روشی قدیمی برای ریخته‌گری فلز بوده‌است که در آن از ماسه برای قالب‌سازی مواد استفاده می‌شد.
در این چراغ، ورقه‌های فلزی که با برش لیزری شکل گرفته‌اند، پس از مونتاژ شدن تبدیل به حجمی سه‌بعدی می‌شوند.
ظاهر این چراغ زمخت و صنعتی است تا یادآور وسایلی باشد که از طریق روش ریخته‌گری ماسه‌ای، ساخته می‌شده‌اند.
درنهایت طراح با استفاده از کپی‌هایی از حباب‌های ادیسون که در اوایل قرن بیستم استفاده می‌شده‌اند، کارش را تمام کرده‌است.
هم‌چنین سری دیگری از چراغ‌ها از جنس چوب ساخته شده‌اند تا وزن هر آویز کاهش یابد.
 
 مجموعه‌ای از چراغ‌ها به نام «اسکلت» designmatters.ir Skeleton by Studio Itai Bar On

 مجموعه‌ای از چراغ‌ها به نام «اسکلت» designmatters.ir Skeleton by Studio Itai Bar On

 مجموعه‌ای از چراغ‌ها به نام «اسکلت» designmatters.ir Skeleton by Studio Itai Bar On

designmatters.ir-Skeleton-by-Studio-Itai-Bar-On_9

 مجموعه‌ای از چراغ‌ها به نام «اسکلت» designmatters.ir Skeleton by Studio Itai Bar On

 مجموعه‌ای از چراغ‌ها به نام «اسکلت» designmatters.ir Skeleton by Studio Itai Bar On

 مجموعه‌ای از چراغ‌ها به نام «اسکلت» designmatters.ir Skeleton by Studio Itai Bar On

 مجموعه‌ای از چراغ‌ها به نام «اسکلت» designmatters.ir Skeleton by Studio Itai Bar On

 مجموعه‌ای از چراغ‌ها به نام «اسکلت» designmatters.ir Skeleton by Studio Itai Bar On
منبع: design-milk