designmatters.ir Logo Collection salem bawazir مجموعه طراحی​‌های لوگو از سلیم بوازیر

مجموعه‌ای از لوگو​های خلاقانه با پایه‌​های هندسی

سلیم بوازیر دانشجوی طراحی گرافیک در دانشگاه Yarmouk است.
او علاقه خاصی به پروژه‌های برندینگ و تایپوگرافی دارد، او در طراحی لوگو از اشکال بنیادی استفاده می​کند و از گرید​های خلاقانه بهره می‌برد. شما می‌توانید نمونه‌هایی از بهترین کارهای او را در زیر ببینید.

 
designmatters.ir Logo Collection salem bawazir مجموعه طراحی​‌های لوگو از سلیم بوازیر

designmatters.ir Logo Collection salem bawazir مجموعه طراحی​‌های لوگو از سلیم بوازیر

designmatters.ir Logo Collection salem bawazir مجموعه طراحی​‌های لوگو از سلیم بوازیر

designmatters.ir Logo Collection salem bawazir مجموعه طراحی​‌های لوگو از سلیم بوازیر

designmatters.ir Logo Collection salem bawazir مجموعه طراحی​‌های لوگو از سلیم بوازیر

designmatters.ir Logo Collection salem bawazir مجموعه طراحی​‌های لوگو از سلیم بوازیر

designmatters.ir Logo Collection salem bawazir مجموعه طراحی​‌های لوگو از سلیم بوازیر

designmatters.ir Logo Collection salem bawazir مجموعه طراحی​‌های لوگو از سلیم بوازیر

designmatters.ir Logo Collection salem bawazir مجموعه طراحی​‌های لوگو از سلیم بوازیر
منبع: WE AND THE COLOR